"Học sinh đó gọi sau khi giáo viên rời đi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Học sinh đó gọi sau khi giáo viên rời đi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Học sinh đó gọi sau khi giáo viên rời đi." câu này dịch sang tiếng anh:That student called after the departing teacher.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login