"Mọi người đều có việc riêng để làm." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Mọi người đều có việc riêng để làm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người đều có việc riêng để làm." tiếng anh câu này dịch: Everyone had his own work to do.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login