"Nhân viên đã bị khiển trách vì hút thuốc trong phòng vệ sinh của tòa nhà." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nhân viên đã bị khiển trách vì hút thuốc trong phòng vệ sinh của tòa nhà." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên đã bị khiển trách vì hút thuốc trong phòng vệ sinh của tòa nhà." dịch câu này sang tiếng anh: Employees were reproved for smoking in the building's restrooms.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login