"Đây là nơi hai chiếc xe tải va chạm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đây là nơi hai chiếc xe tải va chạm." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là nơi hai chiếc xe tải va chạm." dịch câu này sang tiếng anh là: This is the spot where the two trucks collided.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login