"Thái độ của cô ấy đối với tôi dao động giữa tình bạn và sự thù địch." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Thái độ của cô ấy đối với tôi dao động giữa tình bạn và sự thù địch." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thái độ của cô ấy đối với tôi dao động giữa tình bạn và sự thù địch." câu này dịch sang tiếng anh:Her attitude towards me oscillated between friendship and hostility.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login