"Nguồn gốc của ông là khiêm tốn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nguồn gốc của ông là khiêm tốn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nguồn gốc của ông là khiêm tốn." dịch sang tiếng anh: His origins were humble.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login