"Bộ trưởng y tế dường như đang làm cho tất cả các tiếng ồn phải." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bộ trưởng y tế dường như đang làm cho tất cả các tiếng ồn phải." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ trưởng y tế dường như đang làm cho tất cả các tiếng ồn phải." tiếng anh câu này dịch: The health minister seems to be making all the right noises.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login