"Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi không chính xác." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi không chính xác." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi không chính xác." câu này tiếng anh dịch: The information you gave us was incorrect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login