"Bà chủ nhà chào đón khách một cách dễ dàng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bà chủ nhà chào đón khách một cách dễ dàng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bà chủ nhà chào đón khách một cách dễ dàng." câu này dịch sang tiếng anh:The hostess greeted her guests with ease.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login