"Ông là một nhà viết kịch gốc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông là một nhà viết kịch gốc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một nhà viết kịch gốc." câu này tiếng anh là: He is an original dramatist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login