"Phân biệt đối xử với lý do xu hướng tình dục vẫn còn quá phổ biến." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Phân biệt đối xử với lý do xu hướng tình dục vẫn còn quá phổ biến." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phân biệt đối xử với lý do xu hướng tình dục vẫn còn quá phổ biến." tiếng anh dịch: Discrimination on the grounds of sexual orientation is still far too widespread.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login