"Cảm giác cô nghĩ mình chìm trong nước lại nổi lên." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cảm giác cô nghĩ mình chìm trong nước lại nổi lên." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảm giác cô nghĩ mình chìm trong nước lại nổi lên." dịch sang tiếng anh: Feelings she thought she'd submerged were surfacing again.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login