"Tổng thống đã thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn cuộc chiến." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tổng thống đã thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn cuộc chiến." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thống đã thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn cuộc chiến." câu này tiếng anh là: The president took immediate steps to stop the fighting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login