"Anh xa liên quan đến gia đình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh xa liên quan đến gia đình." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh xa liên quan đến gia đình." câu này tiếng anh dịch: He is distantly related to the family.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login