"Có nhiều kỹ thuật khác nhau để xử lý ô nhiễm công nghiệp." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Có nhiều kỹ thuật khác nhau để xử lý ô nhiễm công nghiệp." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có nhiều kỹ thuật khác nhau để xử lý ô nhiễm công nghiệp." câu này dịch sang tiếng anh là: There are various techniques for dealing with industrial pollution.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login