"Chính phủ được coi là trơ và không hiệu quả." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chính phủ được coi là trơ và không hiệu quả." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ được coi là trơ và không hiệu quả." tiếng anh là: The government was perceived to be inert and inefficient.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login