"Trong chương trình này, cô ấy đang trở thành một nhà văn rất giỏi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Trong chương trình này, cô ấy đang trở thành một nhà văn rất giỏi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong chương trình này, cô ấy đang trở thành một nhà văn rất giỏi." tiếng anh dịch: On this showing, she is becoming a very good writer indeed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login