"Tôi không thể chịu đựng được bầu không khí trong ngôi nhà này lâu hơn nữa." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi không thể chịu đựng được bầu không khí trong ngôi nhà này lâu hơn nữa." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể chịu đựng được bầu không khí trong ngôi nhà này lâu hơn nữa." dịch sang tiếng anh là: I can't bear the atmosphere in this house much longer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login