"Dawn có đủ điều kiện cho vai trò mới của cô." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Dawn có đủ điều kiện cho vai trò mới của cô." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dawn có đủ điều kiện cho vai trò mới của cô." câu này dịch sang tiếng anh:Dawn is well qualified for her new role.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login