"Tất cả chúng tôi nhìn vào nó yêu cầu." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tất cả chúng tôi nhìn vào nó yêu cầu." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả chúng tôi nhìn vào nó yêu cầu." câu này tiếng anh là: We all looked upon it askance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login