"Một trang trí giúp tăng cường sự xuất hiện của bất kỳ món ăn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một trang trí giúp tăng cường sự xuất hiện của bất kỳ món ăn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một trang trí giúp tăng cường sự xuất hiện của bất kỳ món ăn." tiếng anh là: A garnish helps to enhance the appearance of any dish.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login