"Tôi đã bị mất áo khoác ngày hôm qua và đã tìm nó ở khắp mọi nơi, nhưng cho đến nay tôi đã vẽ một khoảng trống." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi đã bị mất áo khoác ngày hôm qua và đã tìm nó ở khắp mọi nơi, nhưng cho đến nay tôi đã vẽ một khoảng trống." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã bị mất áo khoác ngày hôm qua và đã tìm nó ở khắp mọi nơi, nhưng cho đến nay tôi đã vẽ một khoảng trống." dịch sang tiếng anh là: I lost my coat yesterday and have looked for it everywhere, but so far I've drawn a blank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login