"Không có hệ thống nào được thiết kế để đối phó với lũ lụt chúng ta đã có trong năm nay." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Không có hệ thống nào được thiết kế để đối phó với lũ lụt chúng ta đã có trong năm nay." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có hệ thống nào được thiết kế để đối phó với lũ lụt chúng ta đã có trong năm nay." tiếng anh câu này dịch: No system is designed to cope with the floods we have had this year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login