"Tôi nghĩ bạn đã quyết định đúng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi nghĩ bạn đã quyết định đúng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ bạn đã quyết định đúng." câu này tiếng anh là: I think you've made the right decision.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login