"Người đàn ông kể chi tiết cho chúng tôi tất cả những điều kỳ diệu anh ta đã thấy trong chuyến du lịch của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Người đàn ông kể chi tiết cho chúng tôi tất cả những điều kỳ diệu anh ta đã thấy trong chuyến du lịch của mình." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông kể chi tiết cho chúng tôi tất cả những điều kỳ diệu anh ta đã thấy trong chuyến du lịch của mình." tiếng anh là: The man detailed to us all the wonders he had seen in his travels.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login