"Thật không công bằng khi bắt tôi phải chế giễu vì tôi không thể đánh vần." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Thật không công bằng khi bắt tôi phải chế giễu vì tôi không thể đánh vần." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật không công bằng khi bắt tôi phải chế giễu vì tôi không thể đánh vần." dịch sang tiếng anh: It's not fair to hold me up to ridicule because I can't spell.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login