"Tôi luôn làm dày súp của mình bằng cách thêm bột." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi luôn làm dày súp của mình bằng cách thêm bột." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi luôn làm dày súp của mình bằng cách thêm bột." câu này tiếng anh dịch: I always thicken my soups by adding flour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login