"Với độ chính xác phẫu thuật, anh ta cắt bốn inch khỏi chân quần jean." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Với độ chính xác phẫu thuật, anh ta cắt bốn inch khỏi chân quần jean." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Với độ chính xác phẫu thuật, anh ta cắt bốn inch khỏi chân quần jean." tiếng anh là: With surgical precision he cut four inches off the legs of the jeans.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login