"Họ đến không chịu nổi vào lúc nửa đêm." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Họ đến không chịu nổi vào lúc nửa đêm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đến không chịu nổi vào lúc nửa đêm." dịch câu này sang tiếng anh: They arrived unbidden at the midnight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login