"Cơn mưa làm chúng tôi nản lòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cơn mưa làm chúng tôi nản lòng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn mưa làm chúng tôi nản lòng." câu này tiếng anh dịch: The rain discouraged us from going out.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login