"Tôi không biết vũ trụ vật lý lớn đến mức nào." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi không biết vũ trụ vật lý lớn đến mức nào." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không biết vũ trụ vật lý lớn đến mức nào." tiếng anh là: I have no idea how large the physical universe is.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login