"Bạn có phải là người bản địa ở đây, hoặc chỉ là một khách truy cập?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bạn có phải là người bản địa ở đây, hoặc chỉ là một khách truy cập?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có phải là người bản địa ở đây, hoặc chỉ là một khách truy cập?" dịch sang tiếng anh là: Are you a native here, or just a visitor?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login