"Sự tôn trọng dành cho những người lớn tuổi của chúng tôi đã ăn sâu vào chúng tôi ở trường." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Sự tôn trọng dành cho những người lớn tuổi của chúng tôi đã ăn sâu vào chúng tôi ở trường." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự tôn trọng dành cho những người lớn tuổi của chúng tôi đã ăn sâu vào chúng tôi ở trường." tiếng anh câu này là:Respect for our elders was dinned into us at school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login