"Để mở một tập tin mới, nhấp vào biểu tượng ở trên cùng của màn hình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Để mở một tập tin mới, nhấp vào biểu tượng ở trên cùng của màn hình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để mở một tập tin mới, nhấp vào biểu tượng ở trên cùng của màn hình." dịch sang tiếng anh: To open a new file, click on the icon at the top of the screen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login