"Buổi biểu diễn là một thành công không thể nghi ngờ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Buổi biểu diễn là một thành công không thể nghi ngờ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Buổi biểu diễn là một thành công không thể nghi ngờ." dịch câu này sang tiếng anh: The performance was an undoubted success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login