"Bệnh tật là một phần của nghèo đói." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bệnh tật là một phần của nghèo đói." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh tật là một phần của nghèo đói." câu này tiếng anh là: Disease is an accompaniment of poverty.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login