"Mái nhà thấp đến nỗi anh ta đập đầu mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Mái nhà thấp đến nỗi anh ta đập đầu mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mái nhà thấp đến nỗi anh ta đập đầu mình." câu này dịch sang tiếng anh là: The roof was so low he bumped his head.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login