"Họ không có quan niệm về những gì phụ nữ thực sự cảm thấy và muốn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Họ không có quan niệm về những gì phụ nữ thực sự cảm thấy và muốn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ không có quan niệm về những gì phụ nữ thực sự cảm thấy và muốn." tiếng anh là: They have no conception of what women really feel and want.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login