"Đứa trẻ đó luôn hỏi những câu khó xử." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Đứa trẻ đó luôn hỏi những câu khó xử." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đứa trẻ đó luôn hỏi những câu khó xử." tiếng anh dịch: That kid's always asking awkward questions .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login