"Hy vọng của đội chơi ở châu Âu đã phải chịu một thất bại đêm qua." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Hy vọng của đội chơi ở châu Âu đã phải chịu một thất bại đêm qua." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hy vọng của đội chơi ở châu Âu đã phải chịu một thất bại đêm qua." dịch sang tiếng anh: The team's hopes of playing in Europe suffered a setback last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login