"Cô ấy vô tình làm vỡ bình cà phê của chúng tôi, cô ấy thực sự giống như một con bò trong một cửa hàng Trung Quốc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô ấy vô tình làm vỡ bình cà phê của chúng tôi, cô ấy thực sự giống như một con bò trong một cửa hàng Trung Quốc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy vô tình làm vỡ bình cà phê của chúng tôi, cô ấy thực sự giống như một con bò trong một cửa hàng Trung Quốc." dịch sang tiếng anh là: She accidentally broke our coffee pot, she really is like a bull in a china shop.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login