"Bốn người đàn ông được cho là đã bị giết bởi những kẻ bắt giữ họ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bốn người đàn ông được cho là đã bị giết bởi những kẻ bắt giữ họ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bốn người đàn ông được cho là đã bị giết bởi những kẻ bắt giữ họ." dịch câu này sang tiếng anh là: The four men are widely believed to have been killed by their captors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login