"Đó là một điều kinh tởm để nói." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đó là một điều kinh tởm để nói." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một điều kinh tởm để nói." câu này tiếng anh dịch: That's a disgusting thing to say.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login