"Một số nạn nhân đã được cung cấp các khoản thanh toán tiền mặt lớn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Một số nạn nhân đã được cung cấp các khoản thanh toán tiền mặt lớn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số nạn nhân đã được cung cấp các khoản thanh toán tiền mặt lớn." câu này tiếng anh là: Some of the victims have been offered massive cash payouts .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login