"Cô ấy luôn lo lắng để làm hài lòng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy luôn lo lắng để làm hài lòng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy luôn lo lắng để làm hài lòng." dịch sang tiếng anh: She is always anxious to please.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login