"Những ghi chép về cung điện này đã được một người ghi chép Ai Cập sao chép từ ba ngàn rưỡi năm trước." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Những ghi chép về cung điện này đã được một người ghi chép Ai Cập sao chép từ ba ngàn rưỡi năm trước." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những ghi chép về cung điện này đã được một người ghi chép Ai Cập sao chép từ ba ngàn rưỡi năm trước." tiếng anh câu này dịch: These palace records were copied out three and a half thousand years ago by an Egyptian scribe.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login