"John đã làm điều đó vì lợi ích của riêng mình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "John đã làm điều đó vì lợi ích của riêng mình." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"John đã làm điều đó vì lợi ích của riêng mình." dịch câu này sang tiếng anh là: John did it for his own sake.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login