"Tôi đã đi đến trường với anh ta - lúc đó anh ta khó chịu và bây giờ anh ta khó chịu." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đã đi đến trường với anh ta - lúc đó anh ta khó chịu và bây giờ anh ta khó chịu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã đi đến trường với anh ta - lúc đó anh ta khó chịu và bây giờ anh ta khó chịu." tiếng anh câu này dịch: I went to school with him - he was nasty then and he's nasty now.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login