"Đến những năm 1930, con sói đã biến mất khỏi miền Tây nước Mỹ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Đến những năm 1930, con sói đã biến mất khỏi miền Tây nước Mỹ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến những năm 1930, con sói đã biến mất khỏi miền Tây nước Mỹ." dịch câu này sang tiếng anh: By the 1930s, the wolf had vanished from the American West.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login