"Không có điểm nào hứng thú với nó. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Không có điểm nào hứng thú với nó. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có điểm nào hứng thú với nó. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ." câu này tiếng anh là: There's no point getting excited about it. We can't change things.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login